csm_AVM_Logo_CMYK_aad34805c6.png

AVM CRM

AVM CRM

AVM Gelirlerinin Aylık Otomatik Faturalandırılması AVM’lerin gelirlerinin otomatik faturalandırılması için geliştirilmiş özel bir üründür.

Metre kare birim fiyata göre toplu faturalandırma yapılabilir.

Belirli bir tutarsal giderin, metrekareye göre dağıtılarak toplu faturalandırması yapılabilir.

Aidat gelirleri toplu faturalandırılabilir.

Kira gelirleri toplu faturalandırılabilir.

Aylık ciro gelirleri, belirli ciro oranlarına göre toplu faturalandırılabilir.

Sabit gelirler (bu istenildiği kadar çoğaltılabilir: otopark, reklam vs) toplu faturalandırılabilir.

Sayaş tüketimleri (Elektrik, su, ısıtma, soğutma vs) toplu faturalandırılabilir.

Cari hesap vade farkı toplu faturalandırılabilir.

Bu modül, Logonun lisanslı ürünü olan Logo Objects Designer ile Tiger3 ürünü içerisinde geliştirilmiştir.

Fatura

Metre kare birim fiyata göre toplu faturalandırma yapılabilir.

Belirli bir tutarsal giderin, metrekareye göre dağıtılarak toplu faturalandırması yapılabilir.

Aidat gelirleri toplu faturalandırılabilir.

Kira gelirleri toplu faturalandırılabilir.

Aylık ciro gelirleri, belirli ciro oranlarına göre toplu faturalandırılabilir.

Sabit gelirler (bu istenildiği kadar çoğaltılabilir: otopark, reklam vs) toplu faturalandırılabilir.

Sayaş tüketimleri (Elektrik, su, ısıtma, soğutma vs) toplu faturalandırılabilir.

Cari hesap vade farkı toplu faturalandırılabilir.