e-fatura-logo.png

E-Fatura Hata Kodları

E-Fatura Hata Kodları

 

 

 

 

 

 

GIB DURUM KODLARI

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALARI

 

 

 

 

 

SEBEP

 

 

 

 

 

ÇÖZÜM

 

 

 

 

İlgili hata sonucunda yapılması gereken

 

 

*1000

 

 

ZARF KUYRUĞA EKLENDİ

 

Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB' e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Zarfın durumu “ZARF KUYRUĞA EKLENDİ” olur.

 

 

 

 

 

 

GİB’teki yoğunluk

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Durum kodunun

güncellenmesi

beklenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARF İŞLENİYOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkez Birimde kuyruğa alınan zarf, kuyrukta sırası geldiğinde işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu “ZARF İŞLENİYOR” olmaktadır. "1000" ve "1100" statülerinde zarf GİB' e iletilmiştir. Bu aşamalarda Gönderici Birim Merkez’de durum sorgular ve bu iki durum kodundan biri cevap olarak dönerse faturanın ERP statüsü “GİB’e gönderildi” olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİB’teki yoğunluk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durum kodunun

güncellenmesi

beklenmelidir.

 

 

 

1110

 

 

ZIP DOSYASI DEĞİL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır.

 

Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

 

 

 

Zarf formatı “.ZIP” formatında değilse ilgili hata alınır.

 

 

 

Gönderilen      zarf     formatı                       ".ZIP" olmalıdır.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

1111

 

ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ

 

 

 

ZARF ID uzunluğu 32 karakterden

farklıysa ilgili hata alınır.

 

 

 

ZARF ID uzunluğu 32 karakter olmalıdır.

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

1120

 

ZARF ARŞİVDEN

KOPYALANAMADI

 

 

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

1130

 

 

ZIP AÇILAMADI

 

 

 

 

Zarf okunamadığı durumlarda ilgili hata alınır.

GIB sisteminde geçici bir durum olabilir ve ya zarfın dosyasında hata da olabilir. Dosyada hata var ise, yeniden zarflanıp gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde faturalar yeniden

gönderilmeli

 

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

1131

 

ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ

 

 

 

Zarf            içerisinde                   dosya bulunmadığında ilgili hata alınır.

 

 

 

Zarf içerisinde dosya (Fatura, uygulama yanıtı, sistem yanıtı) olmalıdır.

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

1132

 

 

XML DOSYASI DEĞİL

 

 

Dosyalar   (Fatura,   U&S  Yanıtı)

.XML    formatında   olmadığında

ilgili hata alınır.

 

 

 

Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) .XML formatında olmalıdır.

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

1133

 

ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI

ZARF                                                   ID

(<sh:DocumentIdentification>) ile XML ID(xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermez ise ilgili hata alınır.

 

ZARF                                                     ID

(<sh:DocumentIdentification>) ile XML ID(xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermelidir.

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

 

 

1140

 

DOKUMAN

AYRIŞTIRILAMADI

 

 

 

Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır.

 

Faturalar yeniden gönderilmeli(faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin

verilir.)

 

 

1141

 

 

ZARF ID YOK

 

 

 

Zarf ID alanı boş ise ilgili hata alınır.

 

 

 

 

Zarf ID alanı boş olmamalıdır.

Faturalar yeniden gönderilmeli(faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin

verilir.)

 

 

1142

 

ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI

 

 

 

Zarf ID ve ZIP dosyası adı aynı değil ise ilgili hata alınır.

 

 

 

Zarf ID ve ZIP dosyası adı aynı olmalıdır.

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

 

 

1143

 

 

GEÇERSİZ VERSİYON

 

 

 

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

1150

 

SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI

 

 

GIB’in belirlediği standartlarda olması gereken bilgiler yanlış girilmiştir.

 

 

Bilgiler kontrol edilip GIB’in belirlediği standartlara uygun hale getirilmelidir.

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

1160

 

XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ

GİB şema kontrollerinden geçebilen bir faturanın alıcının sisteminde de                                 XML kontrollerinden                                    geçebilmesi

gerekir. Alıcıyı uyarınız.

 

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

1161

 

İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI

 

 

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

1162

 

İMZA KAYDEDİLEMEDİ

 

 

 

Hatasız gönderim için gönderimden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılmalıdır.

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

 

 

 

 

 

 

 

1163

 

 

 

 

 

 

GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR

 

 

Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN  SİSTEM  YANITI  GELMEDİ”  şeklinde

olur. Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI  OLAN  BİR  FATURAYI İÇERMEKTEDİR”

durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.

 

NOT: 1300 durum kodu almış zarflar da tekrar gönderilirse aynı hata alınır.

Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM

YANITI GELMEDI” şeklinde olur.Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN                                          ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI

ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.

 

 

 

 

1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN                       BIR                       FATURAYI

ICERMEKTEDIR” durumu aynı fatura numarası ya da ETTN numarası ile daha önce gönderim (yükleme) yapıldığı durumlarda oluşur (farkında olmadan aynı fatura ya da ETTN numarası ile ikinci kez gönderim yapmaya çalışıyor olabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faturalar yeniden

gönderilmemeli

 

 

1170

 

YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ

 

 

 

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

1171

GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK

 

Gönderici birim etiketinde "GB" yerine "PK" tanımlanmış olabilir.

 

Gönderici birin etiketinde “GB” tanımlı olmalıdır.

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır.

 

 

 

Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu hata kodlarını içeren Sistem Yanıtı doğrudan merkez tarafından Gönderici Birim’e iletilir ve bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

 

 

ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

1172

 

POSTA KUTUSU

YETKİSİ YOK

 

 

 

Posta    kutusu    etiketinde   “PK”

yerinde “GB” tanımlanmış olabilir.

 

 

 

Posta kutusu etiketinde “PK” tanımlı olmalıdır.

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

1175

 

İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ

İmza yetkisi kontrol edilemedi yanıtı imzanın yetersiz olduğu anlamına                             gelmemektedir. Müşterinin ekstra kontrol istediği durumlarda ilgili hata alınır.

 

 

 

 

 

.

 

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

1176

 

İMZA SAHİBİ YETKİSİZ

 

 

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

1177

 

 

GEÇERSİZ İMZA

 

 

 

 

 

İmza doğrulama geçersizdir.

 

Hatasız gönderim için gönderimden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılmalıdır.

 

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

1180

 

ADRES KONTROL

EDİLEMEDİ

 

 

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

 

 

1181

 

 

 

ADRES BULUNAMADI

 

 

 

 

 

 

Etiket bilgisi ve VKN eşleşmesi yapılamıyor.

Alıcının VKN/TCKN ve etiket bilgisinin güncel olduğundan emin olunuz. (Etiket ya da yöntem değiştirmiş olabilir.)Göndericinin VKN/TCKN ve etiket bilgisinin güncel olduğundan emin olunuz. (Etiket ya da yöntem değiştirmiş

olabilir.)

 

 

 

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

 

 

1182

 

KULLANICI

EKLENEMEDİ

 

 

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

1183

 

KULLANICI

SİLİNEMEDİ

 

 

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

1190

SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI

 

 

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN

 

 

 

 

 

 

 

ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

1195

 

 

SİSTEM HATASI

 

 

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

 

 

 

1200

 

 

 

 

 

ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ

 

Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata almamışsa zarfın durumu “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ” olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. GİB’ ten 1200 durum kodu “Zarf Başarıyla İşlendi” metni ile sistem yanıtı gönderildiğinde ERP statüsü "GİB’ de işlendi- Alıcıya gönderilecek" olarak güncellenir. Aynı statü kodu Alıcı tarafından gönderildiğinde ise; bu zarfın alıcı tarafında işlendiği anlamına gelecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

*1210

 

 

 

 

 

DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ

 

 

Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir. Alıcıya gönderme sırasında herhangi bir sorun yaşanır ve zarfın gönderimi başarısız olur ise; göndericiye 1210 durum kodu döner. (Merkez birim zarfı dört defa göndermeyi dener, ilki göndericinin gönderip GİB'den geçerek alıcıya iletildiği saattir. 1210 durumu alınırsa GİB aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat 06.00 ve 18.00 saatleri arasında sırayla yapılmaktadır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

GIB’in tekrar gönderim denemesi başarılı olur ise, 1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI durum kodu alınır. Eğer bu süre sonlandıktan sonra gönderim hala başarısız ise, 1215 DOKÜMAN                                       GÖNDERİMİ BAŞARISIZ, TEKRAR GÖNDERME

SONLANDI durum kodu alınır.

 

 

 

 

 

 

1210 durumunun

1215, 1220, 1230

ya da 1300

durumuna dönmesi

beklenmelidir.

 

 

 

 

 

 

1215

 

 

 

 

DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI

 

 

Gönderim sırasında bir hata oluşması halinde zarf 1210 durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı zarfı dört defa ikişer saat arayla toplam sekiz saat içerisinde tekrar göndermeyi dener. Son denemede (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise zarfın durumu 1215 “DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI”

durum kodunu alır. 1215 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’ si ile tekrar gönderilebilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1220

 

 

 

 

 

 

 

HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ

 

 

 

 

 

Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir, eğer gönderim başarılı olmuş ise; alıcıdan merkeze sistem yanıtı gelene kadar zarfın merkezdeki durumu 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ “ şeklinde olur

ve buna göre faturanın ERP statüsü de “Alıcıya gönderildi” olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI      GELMEDI”     durum

kodunda alıcı zarfı sistemine aldığını GİB'e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine dair   olumlu   ya  da  olumsuz  bir

cevap dönmemiştir.

 

 

 

 

 

 

Bu durumda GİB yanıt dönmeyen mükelleflere otomatik uyarı maili atar. Ancak alıcı ile iletişime geçilerek yanıt dönmeleri sağlanabilir. Bu durumdaki zarfların içerisindeki faturaların tekrar gönderilmesi mükerrer gönderim olacağından                                 ikinci                                 kez gönderilmemesi gerekmektedir

1220 durumunun

1230 ve ya 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir.

NOT 1: İki gün içerisinde durum kodu güncellenmez ise; bu konuda alıcı ile görüşülebilir.

NOT 2: Gönderici ve alıcı taraf da ilgili faturayı muhasebe kayıtlarına geçirebilir.

 

 

 

 

1230

 

 

 

HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ

Zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1230 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI

BAŞARISIZ GELDİ” olur. 1230 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’ si ile tekrar gönderilebilecektir. Bu nedenle fatura iptal süreçleri başlatılmaz. Gönderici birim merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın ERP statüsü de “Alıcıda işlenemedi” olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine

izin verilir.)

 

 

 

 

*1300

 

 

 

 

BAŞARIYLA TAMAMLANDI

 

 

Hedeften sistem yanıtının 1200 “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ” durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1300 “BAŞARIYLA TAMAMLANDI” olur. Buna göre de gönderici birim, merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın ERP statüsü “Alıcıda işlendi – Başarıyla işlendi” hale gelir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Faturaların yeniden gönderilme aşamaları:

  • Kodların başında “*” işareti var ise;

İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile gönderimine izin verilmez. e-Fatura uygulaması normal işleyişinde bu faturaların tekrar gönderimine gerek duyulmamaktadır. Ancak özel bir durum ile karşılaşılıp faturanın tekrar gönderimi gerekirse aşağıda belirtilen işlem adımları uygulanır.

  • Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır.

 

  • Ticari ürün tarafında ilgili fatura çıkartılır, daha sonra yeni fatura oluşturulup kaydedilir.
  • Kaydedilen yeni satış faturası gönderilir.
  • Kodların başında “*” işareti yok ise;

İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.

  • Aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmeden önce Connect/Çalışma Parametreleri/Doküman Parametreleri “Paketleri gruplayıp birleştir” seçeneği işaretli olmalıdır.
  • Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır.
  • Eğer belgedeki ya da zarftaki eksiklikten dolayı (Geçersiz imza, Schematron Kontrol Sonucu Hatalı vb.) durum kodlarından biri alınmış

ise, belge ya da zarfta ilgili hata düzeltilir. Eğer alınan durum kodu sistem hatası ise, değişiklik yapılmaz.

  • Satış faturası tekrar gönderilir.