crmLOGO.png

CRM Nedir? Ne İşe Yarar?

CRM Nedir? Ne İşe Yarar?

Son zamanlarda ürün merkezli yönetim, küreselleşme eşliğinde konumunu müşteri merkezli bir yönetime bırakmıştır. Ayrı olarak bilhassa imalat maliyetlerinin yükselmesi şirketleri daha fazla bireysel satışa yöneltmiş ve pazarlama kanallarının defa daha etkin olarak uygulanması gerekliliği meydana çıkmıştır. Yönetimin firmanın gidişatını izleyebilmesi, uygulanan sorunları görebilmesi ve bundan dolayı etkin bir CRM çalışması yapılması için kesinlikle müşteri merkezli bir yönetim felsefesi benimsemesi gerekir. CRM bir yöntemler bütünü olsa da bu yöntemler içerisinde en devasa hissesi ise CRM yazılımları aldığından, çoğunlukla CRM denilince de CRM yazılımları kastedilir. CRM nedir konusunu şimdi daha ayrıntılı işleyelim.

CRM NEDİR?

Bugün devasa holdinglerden ufak, orta ölçekli ve mikro ölçekli firmalara kadar bütün firmaların satışı karlılıklarını çoğaltmak için başvurdukları formül CRM yazılımlarıdır. Müşteri ilişkilerinde verimlilik ve aktivite sağlamak için ilk olarak müşterinin neye gereksinim duyduğunu iyi kavramak ve bu gereksinime uygun ürünler geliştirmek, ardından ürünü doğru müşteriye, doğru vakitte, doğru fiyatla ve doğru bir yerde sunabilmek gereklidir. Peki CRM nedir?
CRM (Customer Relationship Management) veyahut “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, müşteriyi dinleyerek satış için yeni stratejiler geliştirmek mananına gelir. CRM yazılımları bu amaç için tasarlanan bütün yazılımlardır. Başka bir deyişle CRM yazılımları, var olan müşteriyi korumanın yanında potansiyel müşteriye de erişerek yeni müşteriler kazanmak ve bütün bu müşteri kitlesini elde tutarak neticede markaya ve ürüne bağımlı sadık müşteriler elde etmek amacıyla uygulanan bütün çalışmalara verilen genel isimdir. CRM yazılımları ile müşteri kendisini özel olarak hisseder, bundan dolayı firma ya da ürün için alışkanlık oluşur.

CRM YAZILIMLARININ FİRMAYA SAĞLADIĞI KATKILAR NELERDİR?

CRM yazılımları ile esas amaç; her firmada bulunduğu gibi karlılığı arttırmaktır. CRM yazılımları ile firma müşteriyi dinleyen, anlayan ve isteklerine hızla yanıt veren, potansiyel müşterilere erişerek var olan müşterilerine yeni sadık müşteriler ekleyen, ürünleri arasında çapraz satış gerçekleştiren ve siparişleri hızla satışa dönüştüren bir firma durumuna gelir. CRM yazılımları ile müşteri klasik manada genellenmez, çözümleme yapılabildiği için ayrıntılara inilir.
Satış evresinde CRM yazılımları ile müşteri bütün satın alma bağımlılıkları ve ayrıntıları bilindiğinden, satış prosedürü kolaylaşır. Ayrı olarak prosedürü gerçekleştiren satış personelinin performansı da çok net olarak CRM uygulamaları üstünde izlenebilir. Pazarlama evresinde ise prosedürü otomatik duruma getirerek satış personelini bütün kampanya verilerine ve çapraz satışa yönlendirir. Müşteriyi dinlemek ve etkileşim kurmak içinse firmaların kesinlikle CRM yazılımları kullanması gerekir. İyi bir CRM programı ile kurulmuş müşteri servisi, firma yönünden daha çok müşteri ve daha çok karlılık anlamına gelir. CRM uygulamaları ile bilgiler müşterinin ihtiyacına makul olarak sınıflandırıldığından, bilhassa satış ve pazarlama personelinin gün içerisinde zaman kaybetmesi önlenir.

CRM YAZILIMLARI NELERDİR?

Tüm bu işlemler neticeninde elde edilen verilerin saklanması, işlenmesi ve yapılan araştırmalardan çeşitli istatistikler elde edilmesi gerekir. CRM programları arasında en devasa paya sahip olan CRM yazılımları bu amaçla geliştirilmiştir. Sadık müşteri kitlesi oluşturmak elde edilen bütün verilerin analiz edilerek satışın ve karlılığın arttırıldığı yazılımlar; CRM yazılımlarıdır. CRM yazılımları ile müşteri verileri saklanıp analiz edilirken bu arada çalışanlar da kontrol edilir. İyi bir CRM yazılımı; iyi bir teknik altyapı eşliğinde müşteri, pazarlama, satış ve teknik servis yönetiminden oluşur.

LOGO CRM YAZILIMLARI

Logo CRM yazılımları kurumsal bir hafıza yaratarak var olan ve potansiyel müşterilerinizi, tedarikçi ve dağıtım kanallarınızı gruplandırmanızı ve detaylandırmanızı sağlar. Logo CRM mobil program ise nerede olursanız olun, satış fırsatlarını, potansiyel müşterileri, borç bakiyelerini ve stok durumunu size aktarır. Şirket mailiniz (Microsoft Exchange ve Microsoft Outlook) ile birleşik çalışarak bütün maillerinizi anında kontrol etmenizi ve müşteri CRM kayıtlarına anında ulaşmanızı sağlar. Müşteri konusunda bütün bulgular, yazışmalar, telefon kayıtları, faturalar ve şikayetleri bir araya toplayarak etkin bir yönetim sağlar. Ayrı olarak sunmuş olduğu ek proje ve modül geliştirmeye açık yapısı, kullanıcı dostu ara yüzü, zengin program bölümü ve tam kapsamı geniş Logo ERP entegrasyonu vasıtası ile müşterileriniz ile etkileşim kurabilme yeteneklerinizi arttırmanızı sağlar.
Müşteri klasörü altında dilediğiniz kadar belgeyi gruplayarak saklayabileceğiniz klasör açmanıza olanak verir ve bu klasörleri ardından meydana gelebilecek sıcak satış fırsatları ile eşleştirir. Böylece satış performansınızın artmasını sağlar. Müşteriye yaptığınız bütün ziyaretleri, raporları, tabloları ve toplantı notlarını kayıt altına alır ve en doğru analizi yapmanızı sağlar. Geçmiş maliyet tekliflerini görerek yeni maliyet teklifinin müşteriye ideal şeklinde sunulmasını sağlarken, Logo cari hesap sistemine bağlantı kurarak müşteri risklerini görmenizi ve esneklik sağlayıp sağlayamayacağınızı size gösterir. Ayrı olarak satış ertesi destek merkezi ile şikâyet ve memnuniyetleri yönetmenizi sağlar.
Yönetici olarak ise müşteri ile uygulanan bütün görüşmeleri, bilgileri ve analizleri, hangi satış temsilcisinin ne vakit müşteri ile irtibata geçtiğini tek bir ekranda görmenizi ve böylece süreci doğru bir şeklinde yönetmenizi sağlar.

Logo CRM desteği almak ve sipariş vermek için iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.