8.png

Logo Netsis Wings Fiyat Listesi

Logo Netsis Wings Fiyat Listesi

Ürün açıklaması LEM olan durumlarda uygulanır LEM olmayan durumlarda uygulanır Fiyat Fiyat ─ Ana paket (1)(2)(3)(4)(5)(6) Logo Netsis Wings ana paket (1 kullanıcı) 9,050 - ─ Kullanıcı artırımları (7) Logo Netsis Wings kullanıcı artırımı +2 18,050 19,850 Logo Netsis Wings kullanıcı artırımı +5 44,300 48,700 Logo Netsis Wings kullanıcı artırımı +10 85,600 94,150 Logo Netsis Wings kullanıcı artırımı +20 166,850 183,550 ─ Opsiyonlar (9) Logo Netsis Wings üretim 18,050 19,850 Logo Netsis Wings maliyet muhasebesi 30,750 33,800 Logo Netsis Wings makine bakım 12,050 13,250 Logo Netsis Wings MRP 28,700 31,550 Logo Netsis Wings dış ticaret 19,100 21,050 Logo Netsis Wings yazar kasa ve POS aktarım (Windows) 7,750 8,550 Logo Netsis Wings demirbaş modülü kullanıcı artırımı +1 1,750 1,950 ─ Yabancı dil paketi (11) Logo Netsis Wings dil paketi (1 dil) 6,650 7,300 
 
Ürün açıklaması LEM olan durumlarda uygulanır LEM olmayan durumlarda uygulanır Fiyat Fiyat ─ İş akış yönetimi (10) Logo Flow ana paket 54,400 - ─ e-Çözümler (12)(13)(14)(15)(16)(17)(18) ─ e-Fatura Logo Netsis Wings e-Fatura dosya aktarımı (1 firma) 3,800 4,200 Logo Netsis Wings e-Fatura dosya aktarımı firma artırımı 560 620 Logo Netsis Wings e-Fatura özel entegratörlük entegrasyonu (1 firma) 10,100 11,150 Logo Netsis Wings e-Fatura özel entegratörlük entegrasyonu firma artırımı 1,350 1,490 ─ e-Defter Logo Netsis Wings e-Defter (1 firma) 12,700 - Logo Netsis Wings e-Defter firma artırımı 2,400 - ─ e-Arşiv Fatura Logo Netsis Wings e-Arşiv Fatura (1 firma) 3,400 3,750 Logo Netsis Wings e-Arşiv Fatura firma artırımı 505 560 ─ e-İrsaliye Logo Netsis Wings e-İrsaliye (1 firma) 2,800 3,100 Logo Netsis Wings e-İrsaliye firma artırımı 395 435 Logo Netsis Wings e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör) (1 firma) Bedelsiz 3,100 Logo Netsis Wings e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör) firma artırımı Bedelsiz 435 ─ Diğer e-Çözümler Logo Netsis Wings e-Ekstre (1 firma) 3,800 4,200 Logo Netsis Wings e-Müstahsil Makbuzu (1 firma) Bedelsiz 1,520 Logo Netsis Wings e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı Bedelsiz 280 ─ Uyarlama araçları Logo Netsis Wings Netopenx geliştirme lisansı 12,050 13,300 Logo Netsis Wings Netopenx 1,950 2,150 Logo Netsis Wings Netopenx kullanıcı artırımı +1 1,950 2,150 Logo Netsis Wings Netopenx kulanıcı artırımı +5 8,750 9,650 ─ Yönetim karar destek sistemleri Logo Mind Navigator Enterprise (1 kullanıcı) 13,600 14,950 ─ Kullanıcı artırımları Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +2 5,500 6,050 Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +5 9,150 10,050 Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +10 15,900 17,500 Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +20 27,100 29,800 Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +50 43,200 47,550 Logo Mind Navigator Enterprise Extend'ten geçiş ─ Eğitim(27)(28)(29)(30) Logo Netsis Wings eğitim hizmeti 2,300 insan/gün e-Çözümler eğitim hizmeti 2,300 insan/gün Logo Flow eğitim hizmeti 2,750 insan/gün Logo Mind Navigator Enterprise eğitim hizmeti 2,000 insan/gün
─ İş akış yönetimi kullanıcı artırımları Geçerli LEM sözleşmesi olan durumlarda ugulanır Geçerli LEM sözleşmesi olmayan durumlarda uygulanır Logo Flow kullanıcı artırımı +20 12,150 13,350 Logo Flow kullanıcı artırımı +50 22,950 25,200 Logo Flow kullanıcı artırımı +100 43,000 47,250 Logo Flow kullanıcı artırımı +200 77,750 85,450
 
Günlük Kullanım Her dosyadaki her gün için 1 Kontör Aylık Sınırsız (*Aylık paketler her ay otomatik olarak yenilenir.) Aylık banka ve dosya sınırsız 30 Kontör Yıllık Sınırsız (*Yıllık paketler her yıl otomatik olarak yenilenir.) Yıllık banka ve dosya sınırsız 300 Kontör 
 
Ürün açıklaması Aylık fiyat Yıllık fiyat Logo Netsis Wings / kullanıcı (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) Logo Netsis Wings kullanıcı 185 1,850 Opsiyonlar Logo Netsis Wings üretim 385 3,850 Logo Netsis Wings maliyet muhasebesi 645 6,450 Logo Netsis Wings makine bakım 250 2,500 Logo Netsis Wings MRP 610 6,100 Logo Netsis Wings dış ticaret 405 4,050 Logo Netsis Wings yazar kasa ve POS aktarım (Windows) 175 1,750 Logo Netsis Wings demirbaş kullanıcı artırımı +1 50 500 Yabancı dil paketi (9) Logo Netsis Wings dil paketi (1 dil) 185 1,850 ─ İş akış yönetimi (11) Logo Flow ana paket ─ Ürün geçişleri (17)(18)(19)(20)(21)(22)(23) Logo Netsis Wings geçiş kullanıcısı 96 960 e-Çözümler (10)(11)(12)(13)(14)(15)(16) ─ e-Fatura Logo Netsis Wings e-Fatura dosya aktarımı (1 firma) 105 1,050 Logo Netsis Wings e-Fatura dosya aktarımı firma artırımı 23 230 Logo Netsis Wings e-Fatura özel entegratörlük entegrasyonu (1 firma) 300 3,000 Logo Netsis Wings e-Fatura özel entegratörlük entegrasyonu firma artırımı 45 450 ─ e-Defter Logo Netsis Wings e-Defter (1 firma) 380 3,800 Logo Netsis Wings e-Defter firma artırımı 73 730 ─ e-Arşiv Logo Netsis Wings e-Arşiv (1 firma) 105 1,050 Logo Netsis Wings e-Arşiv firma artırımı 23 230 ─ e-İrsaliye Logo Netsis Wings e-İrsaliye (1 firma) 90 900 Logo Netsis Wings e-İrsaliye firma artırımı 23 230 Logo Netsis Wings e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör) (1 firma) Logo Netsis Wings e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör) firma artırımı Eğitim hizmetlerinin, yalnızca yetkili Logo iş ortaklarından ve sertifikalı eğitim uzmanlarından alınması önemle tavsiye edilir. İlk kiralama dönemi için bedelsizdir. İlk kiralama dönemi için bedelsizdir.
 
Ürün açıklaması Aylık fiyat Yıllık fiyat ─ Diğer e-Çözümler Logo Netsis Wings e-Ekstre (1 firma) 115 1,150 Logo Netsis Wings e-Müstahsil Makbuzu (1 firma) Logo Netsis Wings e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı ─ Yönetim karar destek sistemleri Logo Netsis Wings Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı 185 1,850 ─ Uyarlama araçları Logo Netsis Wings Netopenx kullanıcı 100 1,000 ─ Eğitim(27)(28)(29)(30) Logo Netsis Wings eğitim hizmeti e-Çözümler eğitim hizmeti Logo Flow eğitim hizmeti Logo Mind Navigator Enterprise eğitim hizmeti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Logo Netsis Wings - tek seferlik fiyat listesi' üzerinden fiyatlandırılır. 
 
Günlük Kullanım Her dosyadaki her gün için 1 Kontör Aylık Sınırsız (*Aylık paketler her ay otomatik olarak yenilenir.) Aylık banka ve dosya sınırsız 30 Kontör Yıllık Sınırsız (*Yıllık paketler her yıl otomatik olarak yenilenir.) Yıllık banka ve dosya sınırsız 300 Kontör