edisiparis.png

EDI Sipariş Aktarımı

EDI Sipariş Aktarımı

EDI ve Migros B2B sitelerinden gelen XML formatındaki sipariş bilgilerinin (Carrefour,Metro,Real,Tesco,Kipa,Migros,Adese,A-101,Gimsa) , Logo ‘ya sipariş olarak oluşturmasını kolaylaştırmak ve Metro E-Irsaliye gönderimini sağlamak amacıyla geliştirilmiş özel bir üründür. Sipariş aktarım yazılımı Logo içerisinde Object Designer ile geliştirilmiştir.

Zincir mağazalardan ve Migros ‘un B2B sisteminden alınan XML dosyaları, uygulama tarafından yorumlanarak siparişin hızlı bir şekilde oluşturulmasını sağlar.

EDI sipariş XML kayıtlarının Logo’ya sipariş olarak aktarımını sağlayan bir uygulamadır.

Bu sistemde herbir XML dosyası bir siparişe karşılık gelmektedir.

XML dosyasındaki bilgiler ile siparişin oluşacağı sevkiyat adresi, cari kod , tarihi, teslim tarihi ve ürünler ile o ürünlere ait fiyat bilgileri ekranda listelenir.

Siparişin hangi sevkiyat adresine ait olduğu, sevkiyat adresi kartlarındaki uyarlama ile belirtilen “XML Mağaza Kodu” alanından belirlenmektedir. Bu alana XML dosyasındaki /DeliveryPoint/ILN alanındaki Mağaza Kodu yazılmalıdır. Sevkiyat adresi ile birlikte o sevkiyat adresine ait cari kodu ile o carinin ödeme plan kodu ve ticari işlem grubu gibi bilgileri otomatik olarak listelenmektedir.
Ayrıca siparişin hangi ambara ait olduğu gene sevkiyat adresi kartlarındaki uyarlama ile oluşturulan “Ambar No” alanından anlaşılmaktadır. Belirtilen ambara göre işyeri numarası siparişe yazılmaktadır.

Siparişe ait ürünler XML dosyasındaki EAN kısmındaki barkodlardan bulunmaktadır. Okunan barkod bilgisi Logo’daki malzemelerde taranır ve o barkoda ait ürün logo içerisinde yok ise uyarı verilir işlem diğer satırlarla devam eder. Eğer dosyadaki ürün kg yani tartılan bir ürün ise ve barkodu mağaza da değişiyor ise bu tür durumlar da Logo içerisinde malzeme kartlarındaki “Müşteri Tedarikçi kodu” alanına mevcut barkod girilerek işlem yapılmaktadır. Barkod bilgisine göre bulunan ürünlerin Logo içerisindeki sipariş tarihine uygun fiyatları ile XML dosyasından gelen fiyatlar da listelenir. Siparişe ait kampanya ve satış koşulları uygulanarak net fiyat elde edilir. Hesaplanan net fiyat ile XML dosyasındaki birim fiyat karşılaştırılır. Eğer fiyat farkı var ise sipariş sevk bilgisi “sevkedilemez” olarak Logo ya sipariş kaydedilir.

Sipariş satırları birim fiyat, koli iç adetleri (yalnız carrefour için) uyumluluğuna göre farklı renklerde gösterilir.
Metro E-Irsaliye gönderimi uygulaması ile Metroya ait siparişlerin EDI formatında XML dosya olarak oluşturulması sağlanır.

Bu modül, Logonun lisanslı ürünü olan Logo Objects Designer ile Tiger3 ürünü içerisinde geliştirilmiştir.

Satış Siparişleri

XML ile gelen sipariş içerisinde fiyat bilgisi de yer alır. Uygulama ilgili cari hesaba ve ürüne ait fiyat karşılaştırması yapar ve fark varsa kullanıcıyı renklerle uyarır.

Zincir mağazanın birimleri ile Logo’da bulunan birimler arasında dönüşüm yapılabilir. Sipariş satırları birim fiyat, koli iç adetleri (yalnız carrefour için) uyumluluğuna göre farklı renklerde gösterilir.

Aynı zincir mağazaya birden fazla cari hesap tanımlanmasına imkân vermektedir.